Sign in

WWDC (Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı), Apple tarafından her sene düzenlenen bir bilgi teknolojisi konferansına verilen isimdir. Konferans, her yıl Kaliforniya eyaletinde, dünyanın her yerinden gelen yazılım geliştiricilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. COVID-19 güvenlik kısıtlamaları sebebi ile WWDC 2020 (22–26 Haziran) çevrim içi gerçekleştirilmişti. WWDC 2021 (7–11 Haziran) konferansı da çevrim içi gerçekleştiriliyor. Etkinliğin ana konularını MacOS, iOS, TvOS ve WatchOS gibi yazılımlar oluşturuyor.

WWDC’nin geçmişi, 1983’te Apple Basic’in tanıtılmasına kadar dayanır. Bu tarihte konferansın adı, Apple Bağımsız Yazılım Geliştiricileri Konferansı’ydı. 1987’den sonra konferans Santa Clara’da düzenlendi. 15 sene sonrasında ise konferans San Francisco’ya taşındı. …


Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi bu sene de WWDC (Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı) çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. 7 Haziran itibari ile başlayan konferans, yaklaşık 4 gün boyunca devam edecek. COVID-19 salgınından önce konferans Kaliforniya eyaletinde gerçekleştiriliyordu. Etkinliğin ana konularını bu yıl Apple Health, WatchOS, iOS, Apple Cüzdan ve gizlilik iyileştirmeleri oluşturuyor.

2021 Etkinliğinde Neler Bekleniyordu?

WWDC’de konuşulması beklenen en önemli konuların başında iOS 15 geliyordu. iOS’un özellikle bildirim kısmıyla ilgili yenilikler başta olmak üzere birçok yeni özellik kazanacağı öngörülüyordu.

Beklenen bir diğer ürün de iPadOS 15. iPadOS kısıtlamaları nedeniyle yeni iPad Pro modelleri, performans konusunda potansiyeline ulaşamıyordu. …


Let’s face it, mobile applications are the future! We always thought that websites will take over as the must-have for companies who are looking to improve their digital presence. Well, for some time, they were all the raves in the digital space. But today, a mobile application might be on equal footing with these sites or they might be one step ahead.

App culture is growing rampant nowadays. You might notice that we have applications for almost anything that we have or do. There are applications for your TVs and some might have ones for their light bulbs and kettles…

Appcent

Awarded technology company specialized in fintech and e-commerce.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store