WWDC (Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı), Apple tarafından her sene düzenlenen bir bilgi teknolojisi konferansına verilen isimdir. Konferans, her yıl Kaliforniya eyaletinde, dünyanın her yerinden gelen yazılım geliştiricilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. COVID-19 güvenlik kısıtlamaları sebebi ile WWDC 2020 (22–26 Haziran) çevrim içi gerçekleştirilmişti. WWDC 2021 (7–11 Haziran) konferansı da çevrim içi…

Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi bu sene de WWDC (Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı) çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. 7 Haziran itibari ile başlayan konferans, yaklaşık 4 gün boyunca devam edecek. COVID-19 salgınından önce konferans Kaliforniya eyaletinde gerçekleştiriliyordu. Etkinliğin ana konularını bu yıl Apple Health, WatchOS, iOS, Apple Cüzdan ve gizlilik iyileştirmeleri oluşturuyor.

Appcent

Awarded technology company specialized in fintech and e-commerce.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store